Prenads branschcertifierade VS-specialister har bred erfarenhet av alla sorters VS-installationer och servicearbeten.

Stora och små byggföretag, fastighetsägare och industrier har i decennier anlitat Prenad både för nya anläggningar och service av befintliga system.

Prenads VS-experter har självklara utgångspunkter i sitt arbete:

Vatten- och avloppsförsörjning som fungerar stabilt och säkert.

Genomtänkt service och underhåll som säkrar långsiktig driftstrygghet.

Vi erbjuder också projektering, installation, injustering och service av värme, vatten och kylsystem med effektiva lösningar som håller nere energiåtgången och ger stabil driftsäkerhet.

Prenad ger högsta kvalitet till bra priser oavsett uppdragets omfattning. Den lokala anknytningen via våra 14 kontor i Skåne, Halmstad och Karlstad ger kunden extra trygghet.

Prenad finns alltid nära. Och vi kan våra saker.

Här hittar du Prenads experter på VS.