Vikenskolan Höganäs

Prenad Helsingborg har fått förtroendet att utföra El-& teleinstallationer på nya Vikenskolan åt Byggmästar´n i Skåne AB. Byggherre Höganäs Kommun.

Vikenskolan utförs som en om-, till- och nybyggnation. Byggnaden består av 8500m² som innehåller administration, skolsalar, matsal & bibliotek. Skolverksamheten kommer pågå parallellt under hela byggtiden.

Byggstart 2017 samt färdigställande 2021

Kontraktssumma 23,3 miljoner

Ombud Marjan Hrovat

Projektledare Richard Björkenhall