Vi besöker Indien med WaterAid

Strax före jul berättade Robin Cutic på Prenad AB Helsingborg om en resa till Indien och staden Hyderabad.

I Indien mötte WaterAid India upp. Under 5 dagar besökte de olika projekt som bedrivs.

Projekten handlar inte bara om rent vatten utan man fokuserar även mycket på sanitet och hygienutbildningar, bl.a. på sjukhus med dåliga förhållanden. Man informerar om hur viktigt det är att hålla god hygien för och minska smittor internt på sjukhus och utanför.

Lokalbefolkningen tog emot väldigt bra och var mycket gästvänliga. De var glada och ha oss på plats och visade mycket stor uppskattning.

Bravida som företag bidrar med ca 400 000:-  per år till WaterAid och vår uppgift i Indien var att följa upp deras arbete på fältet och se hur pengarna fördelades.

Bravida har haft samarbete med WaterAid sedan 2015.

Under 2016, baserat på invånarna, nådde WaterAid 1,6 milj människor med rent vatten, 2,3 milj människor med sanitet och 3,2 milj. människor med hygienutbildningar.