Skip to main content

Prenad hjälper till med ventilationen – när luften är bra mår vi bra 

Vi vistas inomhus 90 procent av vår tid, trots det pratas det nästan bara om den utomhusluft som vi andas. Frisk luft inomhus kostar lite och betalar sig snabbt! När luften är bra, mår vi bra. Vi presterar bättre, blir mer effektiva och trivs bättre.

Ventilationssystem

Prenad installerar alla typer av ventilationslösningar, bland annat:

 • Luftbehandling
 • Processventilation
 • Styr och övervakning
 • Injustering och OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

På Prenad har vi även tagit fram specialanpassade ventilationslösningar för bland annat servicehus, sjukhus, sport- och köpcentrum, samt högteknologiska industrier.

Ventilationsservice

Ventilationsanläggningar behöver rengöras, de som inte servas och kontrolleras regelbundet blir lätt energitjuvar. Prenad tar hand om ventilationsanläggningar i alla typer av fastigheter och anläggningar och med enkla medel kan vi ofta förbättra ventilationen samtidigt som vi sparar energi.  Vi håller dessutom reda på alla dina installationer och vilket underhåll som behövs.

Våra tjänster

 • Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte

 • Översyn av remdrift, axlar och lager

 • Rengöring av ventilationssystem

 • Kontroll av kilrep och kilrepsbyte

 • Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet

 • Kontroll av temperaturer och ventiler på värmebatterier

 • Energioptimering

Kontakta oss

Frisk luft inomhus kostar lite och betalar sig snabbt! Prenad installerar alla typer av ventilationslösningar, välkommen att kontakta oss för mer information.

  [sourceurl thesource]