Skip to main content

Värme och sanitet – Prenad fixar smarta lösningar utan avbrott

Prenads branschcertifierade VS-specialister har bred erfarenhet av alla sorters VS-installationer och servicearbeten. Vi erbjuder projektering, installation, injustering och service av värme, vatten och kylsystem med effektiva lösningar som håller nere energiåtgången och ger stabil driftsäkerhet.

Prenad ger högsta kvalitet oavsett uppdragets omfattning. Den lokala anknytningen via våra kontor i Skåne och Halmstad ger dig som kund extra trygghet

Prenad finns alltid nära. Och vi kan våra saker.

Värme och sanitet 

Hur mycket vatten och energi går till spillo varje år? Dagligen möts vi av kranar som droppar, dåligt fungerade värmesystem, oisolerade varmvattenrör och gamla system som äter energi. Helt i onödan, tycker vi på Prenad.

Installationer

Prenad hjälper till med alla typer av vs-installationer – både stora som små. Vi hjälper till med enkla vs-installationer för exempelvis bostäder och kontor, eller mer komplicerade installationer för industrier, sjukhus eller badhus.

För Prenad handlar vs om smarta lösningar som fungerar utan avbrott. Vi hjälper till att minska vatten- och energianvändningen där det är möjligt – till exempel genom injustering av värmesystem, byte till nya energisnåla pumpar, och termostatbyte.

Service och Entreprenad

Ett regelbundet underhåll kan minska risken för otrevliga överraskningar samtidigt som det bidrar till att hålla vatten- och energiförbrukningen nere. Prenad erbjuder alla typer av vs-service och hjälper till med reparationer när det behövs.

Vi arbetar också med undercentraler för värme- och kylanläggningar och hjälper dig oavsett om din värmekälla är fjärrvärme, bergvärme eller fossila bränslen. Vi har även lång erfarenhet av gasarbeten.

Våra tjänster

  • Värme/kyla

  • Sanitet

  • Tappvatten

  • Undercentraler

  • Gas

  • Kompetenssvetsning

  • Energioptimering

  • Industrirör

Kontakta oss

Prenads branschcertifierade vs-specialister har bred erfarenhet av alla sorters VS-installationer och servicearbeten. Välkommen att kontakta oss för mer infoirmation.

    [sourceurl thesource]