Välkommen till Prenad Trelleborg

Avdelningschef Joakim Magnusson och Anton Olsson projektledare på EL och Vs projektledare är Björn Zeinilagic.

Prenad huserar på Lastvägen 11.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Ventilation


Administratör

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern