Skip to main content

Välbyggda och fungerande fastigheter behöver även de underhållas 

Prenad, för dig och din fastighet

Det finns enbart en planet, men i Norden lever vi som om vi hade fyra. Prenad är med och förändrar den utvecklingen genom att arbeta smart och effektivt för en bättre resurshållning.

Vi erbjuder hållbara lösningar för fastighetens hela livscykel! När vi ansvarar för flera teknikområden och driver både service och installation skapar vi förutsättningar för dig som kund att samordna, optimera, spara och effektivisera – inte minst på energiområdet.

”One point of contact” gör att vi minskar energin som förbrukas vid installationer just när vi utför flera teknikområden vid produktion.

Vårt helhetsgrepp säkrar funktion, drift och proaktivt underhåll, och gör det möjligt att utveckla innovativa lösningar tillsammans med dig som kund. Det gör det också möjligt att koppla ihop installationerna så att vi kan optimera och bevaka dina anläggningar på distans. Vi jobbar med säkra och krypterade molntjänster allt enligt gällande lagstiftningar.

Vi finns här när du behöver hjälp!