Skip to main content

Teknisk fastighetsdrift

En modern fastighet eller anläggning är beroende av många olika installationer som behöver fungera dygnet runt, året om. För att skapa en behaglig inomhusmiljö måste temperaturen vara rätt, luften vara frisk och elen ska fungera utan avbrott. Det är också viktigt att de olika systemen samverkar optimalt och förbrukar så lite energi som möjligt.

Låter det svårt så finns Prenad här för dig. Vi hjälper dig med installation av tekniska system som uppfyller alla krav och behov för din fastighet eller anläggning. 

Våra tjänster

  • Elsystem

  • Kraft och reservkraftsytem

  • Styr- & regleranläggningar

  • Kylsystem

  • Ventilations- och värmeanläggningar

  • Fastighetstvättmaskiner, vitvaror, gasspisar och storköksutrustning

  • Olika typer av specialanläggningar

  • Energioptimering

Kontakta oss

Kontakta oss med frågor kring teknisk fastighetsdrift så hjälper vi dig vidare.

    [sourceurl thesource]