Välkommen till Prenad Svalöv

Här är Kent Glad filialchef på el och på vs är Andreas Johansson Servicechef.

Prenad huserar på Järnvägsgatan 1.

För kontaktuppgifter se nedan.Värme och sanitet

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern