Välkommen till Prenad Svalöv

Här är Kent Glad filialchef på el och Andreas Johansson servicechef på VS.

Prenad huserar på Teckomatorpsvägen 16.

För kontaktuppgifter se nedan.Värme och sanitet

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö