Skip to main content

Sprinkler och släcklösningar – Vi släcker innan brandkåren kommer!

En sprinkleranläggning kontrollerar eller släcker bränder i 98% av fallen, vilket är bättre än någon annan brandskyddsåtgärd. Ett automatiskt sprinklersystem är alltid redo att skydda ditt liv och din egendom – dygnet runt, året om.

Installation

På Prenad hjälper vi till med allt inom sprinkleranläggningar. Hela vägen från underlag inför investeringsbeslut till installation och efterföljande service. Våra erfarna konstruktörer tar fram sprinklerlösningar som är både kostnadseffektiva och anpassade till förutsättningarna i din verksamhet.

Vattendimma – ett hållbart släcksystem

Som ett komplement till traditionella sprinkleranläggningar, kan vi även erbjuda hållbara släcklösningar med vattendimma. Släckning med vattendimma är ett mer hållbart alternativ då det inte kräver lika stor mängd vatten, dessutom minskar risken för vattenskador, eftersom vattenflödet är betydligt lägre. Men en minskad vattenåtgång kan dessutom rördimensionen minskas.

Hur fungerar det?

 • Vattendimma släcker bränder genom att sprida små, små vattendroppar (mindre än 1 mm), vilket gör att släckeffektiviteten ökar och vattenbehovet minskar.
 • Vattendropparna skapas när ett högt vattentryck strömmar ut genom små munstycksöppningar.
 • Vattendimman förångas sedan snabbt i brandlågorna och kyler branden.

Regelverket för vattendimsystem i korthet

Regelverket SBF 503:1 innehåller krav på:

 • Projektering, installation, driftsättning och underhåll.
 • Projektering ska utföras av certifierad behörig ingenjör samt att installation och driftsättning ska utföras av en certifierad anläggarfirma.
 • Tredjepartsbesiktning ska utföras av certifierat besiktningsföretag; dels leveransbesiktning efter installation och därefter årligt återkommande revisionsbesiktningar.
 • Utbildade anläggningsskötare ska se till att anläggningen hålls i fullgod drift samt att vecko-, kvartals- och årskontroller utförs i enlighet med underhållsplanen. Alla kontroller ska noteras i en kontrolljournal.

Service – sprinkler och släcklösningar

Om du behöver anpassa din sprinkleranläggning eller släcklösning med vattendimma till nya hyresgäster, uppdatera dokumentation, utbilda anläggningsskötare eller utföra systematiskt underhåll och funktionsprover, då ordnar vi det åt dig. Oavsett din anläggnings ålder eller fabrikat tar vi på Prenad hand om din anläggning för att säkerställa funktion och dokumentation.

Våra tjänster

 • Projektering, konstruktion och dokumentation

 • Total- och utförandeentreprenader

 • Om- och tillbyggnad av befintliga anläggningar

 • Systematiskt underhåll och funktionsprov

 • Uppdatera dokumentation

Certifikat

Vi konstruerar och bygger anläggningar i enlighet med Svenska/Europeiska normer SBF/SS-EN 12845 eller amerikanska standarder som NFPA eller FM Global.

Prenad är certifierat för sprinkler av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering), både på individnivå och på företagsnivå. Vår personal har många års erfarenhet inom området.

Kontakta oss

På Prenad hjälper vi till att installera ett automatiskt sprinklersystem som är alltid redo att skydda ditt liv och din egendom – dygnet runt, året om!