Skogsgläntans Förskola Ludvigsborg i Hörby kommun

Prenad Perstorp  kommer att göra en om- och tillbyggnad av förskola.

Förskolan har idag 4 permanenta avdelningar och 2 till skall byggas. Det

befintliga storköket ska byggas om till ett större och klara en tillagning på 160

portioner. Nya Personalutrymme skall också byggas. Tillbyggnaden består

både av 1 och och 2 plan.

Projektet innefattar två komplementsbyggnader i form av miljöhus och förråd.

Total bruttoarea ca 1084 m2 exkl. Komplementsbyggnader.

Produktionen skall börja i jan -18 och färdigställas i jun- 18 för Järletoft Bygg