Skip to main content

Samordnade installationer – en kontakt för alla installationer

El, vs och ventilation, har de med varandra att göra? Absolut. Vår grundtanke är att alla installationer är en sammanhållen enhet. I stället för att driva el, vs och ventilation som separata underprojekt med samordningsansvaret hos beställaren kan vi ta ansvar för att alla installationer genomförs på ett strukturerat sätt. Som beställare behöver du då bara ha kontakt med vår projektledare.

Prenad ansvarar för samordningen för två eller fler teknikområden i ditt byggprojekt och allt genomförs på samma arbetssätt. Om vi kan vara med redan i idéfas och projektering blir det en välkoordinerad process och ett riktigt smidigt projekt, för oss som utförare och för dig beställare.

Slipp samordningsbördan genom att låta Prenad vara din partner för att skapa effektiva, välkoordinerade och problemfria installationer – genom hela byggprojektet!

Våra tjänster

Kontakta oss

Kontakta oss med frågor kring samordnade installationer så hjälper vi dig vidare.