Säkrare skola med Prenad

Slottvångsskolan i Helsingborg blir tryggare för personal och elever. Prenad har fått i uppdrag att installera övervakningskameror på lämpliga delar av skolan och dess utemiljö för att höja personsäkerheten på skolans område. Anläggningen är i bruk från terminsstarten 2017.