Skip to main content

Lås, larm och brandskydd – trygga lösningar som fungerar när de behövs

På Prenad samarbetar vi med några av de främsta leverantörerna inom säkerhetsutrustning och har heltäckande lösningar för alla behov, inklusive installation, service, beredskap och underhållsavtal. Användarvänlighet och högsta nivå på hållbarhet och trygghet är genomgående krav.

I dagens anläggningar integreras ofta larm och bevakningskameror, och vi erbjuder skräddarsydda lösningar med intelligenta, kompakta och kostnadseffektiva system som täcker varje önskemål.

Prenad ger högsta kvalitet oavsett uppdragets omfattning. Den lokala anknytningen via våra kontor i Skåne och Halmstad ger dig som kund extra trygghet.

Prenad finns alltid nära. Och vi kan våra saker.

Säkerhetslösningar

Säkerhetslösningar ska vara lätta att använda och flexibla för att kunna anpassas till alla slags verksamheter. Våra lösningar är välbeprövade som t ex smarta passersystem, molntjänster och självtestande brandlarmsdetektorer. I samråd med oss väljer du själv den lösning som passar din verksamhets behov.

Säkerhetsinstallationer

Verksamheter har olika behov av säkerhetslösningar. Prenad ser över dina behov, projekterar och installerar brandlarm och inbrottslarm, tillträdessystem, CCTV och överordnad plattform.

Våra produkter och tjänster baseras på vårt egenutvecklade säkerhetssystem Bravida Integra och Autronicas brandlarmssortiment. 

Serviceavtal säkerhet

Fel och avbrott i säkerhetssystemet kan innebära produktionsbortfall men är också en säkerhetsrisk. Med ett serviceavtal slipper du otrevliga överraskningar. Med regelbunden service och underhåll kan du lita på att din säkerhetsanläggning har den senaste programvaran och fungerar när den väl behövs.

Våra tjänster

 • Brandlarmssystem

 • Integrerade säkerhetssystem

 • Inbrottslarmsystem

 • Tillträdessystem

 • Besökssystem

 • CCTV

 • Service och eftermarknad

 • Lås

 • Porttelefoni

 • Överfallslarm

Läs mer om våra tjänster

 • Vi erbjuder rådgivning, projektering, installation, drift och underhåll.
  Med oss som samarbetspartner får du helhetslösningar och enkla kontaktvägar. Hos oss är  helhetsperspektivet det viktiga. Våra serviceåtaganden inom säkerhet är långsiktiga och fabrikatsoberoende.

  CCTV-SYSTEM är i många fall lösningen för att minska brott som svinn, stöld, snatteri, hot, överfall, skadegörelse och inbrott.

  Tekniken kan användas för att minska behovet av manuell bevakning genom kameraövervakning av platser där inte en kvalificerad väktar- tjänst behövs. CCTV kan även komplettera andra detekteringssystem för obehörigt intrång och brand, så att onödiga personella insatser undviks vid larm som orsakats av ovidkommande händelser.

  Alltmer sofistikerade mjukvaror för bildbehandling gör det dessutom möjligt att identifiera nya hot och risker, bl.a. genom att upptäcka avvikande rörelsemönster och rörelseintensitet hos bevakningsobjektet

  • PRENAD AB är en totalleverantör som har lång erfarenhet av säkerhet med integration av Brandlarm, Inbrottslarm, Passagesystem, Intercom (Porttelefon) och CCTV som kundanpassas vid varje tillfälle och projekt.

  • CCTV (Closed Circuit Television), kamerabevakning, kameraövervakning och övervakningskameror är några benämningar som används då man pratar om att övervaka en plats eller ett område m.m. En eller flera kameror kan även användas som ett analys (Intelligent Video Analys) instrument för att reagera, aktivera, räkna, registrera och analysera olika händelser m.m.

  Vi kan säkerhet
  Vi levererar kompletta säkerhetssystem och produkter inom:

  • Integrerade säkerhetssystem
  • Passerkontroll – porttelefon
  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Kameraövervakning – CCTV

  Innan ett kameraövervakningssystem installeras, är det viktigt att analysera och beskriva syftet och målet med övervakningen och hur bilderna skall användas.

  • Om syftet är igenkänning, detektering eller övervakning
  • Placering
  • Ljusförhållanden
  • Vad som skall spelas in
  • Vem skall ha tillgång till systemet
  • Behovsanalys av tillstånd 

 • Inbrottslarm är idag ett vanligt sätt att försvåra för ovälkomna gäster.

  Vi på Prenad har valt ut inbrottslarm som vi erbjuder er för att få bästa funktion för er verksamhet eller er bostad. Vi erbjuder er lösningar som är anpassade för ert behov.

  Verksamheter som kräver kraftfullare inbrottslarm.

  Här är det vanligt att erbjuda alla larmenheter trådbunden installation vilket gör att vi kan erbjuda  larmklass 1-3 där vi är certifierade.

  Prenad är Certifierade enligt norm SSF130:8 klass 1-3 och detta borgar för att ni får den kvalitet och funktion som ni har som krav.

  Vi erbjuder bland annat DSC NEO , KSENIA Lares 4.0, Vanderbilt Omnis och SPC, Honeywell Galaxy samt AJAX.

  Till detta erbjuder vi även Integrerade säkerhetssystem, inbrottslarm med passersystem blir ett fullskaligt säkerhetssystem och kan knytas ihop med CCTV och överordnade system för att få en smidig funktion.  Integra Artifex, RCO, ASSA, Vanderbilt är några av de system vi erbjuder för bästa skydd. Larmklass R är i dag godkänt och vi erbjuder flera larmsystem som kan passa rätt!

  Idag kan vi med  hjälp av kameraövervakning skydda er verksamhet innan ovälkomna besökare når fram till er fastighet eller ert område. Dessa blir sammankopplade för att få den starkaste lösningen.

  Detta kopplas till ett högtalarsystem på er fastighet som i sin tur ropar ut ett meddelande att något sker inom området vilket gör att personer som befinner sig på området blir störa och förhoppningsvis avlägsnar sig.

  Prenads personal är väl utbildade för att kunna erbjuda marknadens bästa lösningar och samtliga tekniker är systemutbildade och uppdaterade med senaste teknik.

 • Vi är ett auktoriserat och certifierat låssmedsföretag!

  Med över 10 års erfarenhet  inom yrket och utför alla arbeten inom nyckeltillverkning, lås byten, nyinstallationer, service, dörrstängare och dörrautomatiker. Inget jobb är för litet eller för stort för oss och vi hjälper även till med projektering så du får rätt utrustning på rätt plats.

  Vi har erfarna låsmästare och tekniker som innehar alla certifieringar.

  Vår kompetens – Tryggar din vardag

  Vi installerar och underhåller alla typer av passersystem, systemlösningar för alla behov, industrifastigheter, hyreshus och företag.

  Vi är märkesoberoende och arbetar med de största leverantörerna inom både mekaniska och digitala lås; ASSA, YALE, iLOQ, DormaKaba etc.

  Självklart har vi Gesällbrev utfärdat av Sveriges Hantverksråd.

Kontakta oss

På Prenad samarbetar vi med några av de främsta leverantörerna inom säkerhetsutrustning och har heltäckande lösningar för alla behov, inklusive installation, service, beredskap och underhållsavtal. Välkommen att kontakta oss för mer information.