1 / 4

Kraft och VS i prisat Kristianstadsprojekt

Rådhuskvarteret i Kristianstad förvandlades till 24 000 kvadratmeter arbetsyta för Region Skåne och Kristianstads kommun. I ett unikt byggnadsprojekt byggdes delar av det gamla kvarterets byggnader om medan de flesta revs och ersattes med helt nybyggda lokaler.
Samtidigt bevarades fasaderna från 1800-talets slut intakta.
I projektet deltog Prenad och Bravida med entreprenaden för både VS och el med ett ordervärde på 58 miljoner kronor.
Det nya Rådhuskvarteret med 700 arbetsplatser i Kristianstads centrum invigdes i januari 2014. Branschorganisationen Byggbranschen utsåg det till Årets bygge 2015.

Projektfakta

  • Område Kristianstad
  • Beställare Region Skåne
  • Entreprenadform VS
  • Ordervärde 58 Mkr