Skip to main content

Prenad satsar på arbetsmiljö

Nu är det äntligen dags för Prenads Arbetsmiljödagar 2022. Den 25-29 april kommer vi återigen belysa vikten av en trygg, sund och säker arbetsmiljö. Vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för att våra medarbetare ska komma hem tryggt och säkert efter en dag på Prenad – varje dag!

Vi har valt att fokusera på tre områden även i år

Fallolyckor – För år 2021 har vi identifierat fallolyckor som den mest förekommande formen av rapporterad olycka. Hur kan vi förbygga och minska denna typ av olyckor?

Psykosocial arbetsmiljö – Vi arbetar i en bransch med högt tempo och många deadlines. Vi vill skapa förståelse för hur vi kan hjälpa varandra i det dagliga arbetet för att förhindra att vi får en osund arbetsmiljö.

Elsäkerhet – Åter igen vill vi belysa hur viktigt det är att arbeta säkert med el.

Vi har ett gemensamt ansvar att skapa en bra arbetsmiljö. Vi får den arbetsplats vi passerar, ser man en risk ska man våga agera. Detta är vår andra omgång med arbetsmiljödagar och vi ser redan att den framåt kommer vara en återkommande del i vårt årliga arbete för att skapa en trygg arbetsplats för oss alla.