Prenad och IUC Syd

Ett nytt Partneravtal har slutits mellan Prenad och IUC Syd

Samarbeten med fokus på Industrin i Skåne.

Med Prenads styrka på ca:750 anställda med 14 olika orter, 13 olika teknikområden så är vi rustade för många utmaningar samtidigt.

Det finns 20 IUC-bolag i Sverige från norr till söder och de har ca 120 medarbetare och i deras organisation finns det 1600 industriföretag och har en omsättning på 200 miljarder. De jobbar tätt mot industrikunder inom segmentet ”sme” små och medelstora företag som kan beviljas nationella pengar för utveckling inom automation och robotisering. Här kan vi spela en nyckelroll som partner till IUC. Ett av deras mål är att utveckla industrin i Skåne till att vara konkurrenskraftig och stark samt att behålla jobben i Skåne. När deras industrikunder ska göra en omställning ska vi vara en partner som kan hjälpa dem att utveckla, ta fram idéer till automation, driftsättning mm. En automation innebär ändrat flöde i industrin och många saker påverkas i det interna flödet och här kommer vi spela en stor roll.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett djupt och tätt samarbete med IUC Syd, deras kontaktvägar korsar ofta våra och med lika ledord-tillsammans, tror vi starkt på detta samarbete!

           

 

Region Prenad

Region Malmö