Prenad installerar i flyktingboenden

Både Malmö och Helsingborg anlitar Prenad för installationer av el och/eller brandlarm i boenden och andra lokaler för flyktingar.

I Malmö handlar det om nätverksinstallationer i tillfälliga lokaler för flyktingar, i Helsingborg brandlarm till boenden där Autronica Autroprimesystem direktkopplas till SOS Alarm för maximal säkerhet.