Prenad i tioårigt mångmiljardbygge

Helsingborgs sjukhusområde utvecklas och moderniseras i ett tioårigt projekt för 4,8 miljarder kronor. Om- och nybyggnader ska höja kvaliteten på både vård och arbetsmiljö och ge ett sjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav.

Prenad har fått i uppdrag att stå för den kompletta elinstallationen när den östra flygeln i den korsformade huvudbyggnaden renoveras. Det handlar om kraft, belysning och svagström, ett uppdrag för 57,5 miljoner kronor.

Ombyggnaden innebär att i stort sett all interiör rivs ut och ersätts samtidigt som samtliga tekniska system byts ut.

Under de olika renoveringsetapperna ska lasarettets verksamhet pågå som vanligt i övriga delar, vilket ställer höga krav på logistik och samordning.