Prenad Halmstad – Porsche Center

Nyproduktion av Porsche Center


Projektstart:
Direkt
Projektet beräknas stå klart: Q1 2023
Teknikområde: El, Elbilsladdning

Prenad Halmstad har fått förtroendet att tillsammans med Medoss bygg uppföra nya Porsche center i Halmstad. Projektering pågår och markarbeten påbörjas direkt. Prenad Halmstad har lång erfarenhet av projekt likt detta och vi installerar även en hel del laddstolpar för elbilar.

Intresset för Porsche i Sverige växer och därför bygger Hedin Performance Cars ett nytt Porsche Center i Halmstad. Fullserviceanläggningen på 3 000 kvadratmeter kommer att ligga längs med E6 i Halmstad. Anläggningen blir Hedins femte Porsche Center i Sverige.

Region Prenad

Region Malmö