Välkommen till Prenad Perstorp

Här är Oskar Svärd avdelningschef.

Filialchef är Thomas Ållemark.

Prenad huserar på Verkstadsgatan 12.

För kontaktuppgifter se nedan.


Avdelningschef

Servicechef


Värme och sanitet

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö