Skip to main content

Prenad Perstorp

Avdelningschef – Oskar Svärd
Filialchef – Thomas Ållemark

Lokala kontor ger starka och långsiktiga relationer

Vi på Prenad tror på att närhet skapar starka och långsiktiga relationer. Trots de korta avstånden i Skåneregionen har vi därför valt att behålla våra lokala kontor för att alltid finnas nära våra kunder. Detta gör att vi har stor lokalkännedom och förutsättningar för långsiktiga relationer mellan kunder och personal. De korta avstånden gör också att vi inte har några tydliga gränser för kontorens geografiska arbetsområden utan personal från alla kontor kan verka över hela regionen beroende på kontorens belastning eller specialkompetenser.


Avdelningschef

Servicechef

El

Filialchef
Projektledare

Servicechef


Andreas Byrlén
Serviceledare industriservice
Martin Bengtsson

Kontaktpersoner

Värme och sanitet

Serviceledare

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.