Skip to main content

Personalförändring på tyngsta ekonomirollen

Kerstin och Helena, cnotrollers på Prenad

”Utan människorna är Prenad inget värt.”

Prenad är ett ledande företag inom installationsbranschen med en omsättning på över 1 miljard kronor och 750 anställda. I ett så stort företag har de som är controllers en mycket viktig funktion. Nyligen lämnade Kerstin Hjort över den rollen till Helena Lantz Rosander.

Kerstin har jobbat på Prenad sedan 1984 och sett företaget växa från ett litet bolag till en stor aktör med kontor på 18 olika orter. Hon har genom åren haft en rad olika roller inom företaget och lämnar nu rollen som controller för att få en kalender som inte är uppbokad redan när året börjar. Kerstins renommé är en enorm kunskap, en pålitlig stöttepelare och en omtyckt mentor för andra ekonomitjänster inom bolaget. Hon har bidragit med ordning och reda och att Prenad har enormt bra koll på det ekonomiska läget i alla led. Siffrorna stämmer, kostnader och intäkter ligger på rätt projekt, månadsbokslut och prognoser är korrekta.

– Jag har jobbat med många olika delar inom Prenad, berättar Kerstin. I takt med att Prenad växte fick jag gå från att fakturera, bokföra, sköta lönehantering och göra bokslut på Helsingsborgskontoret till att få ansvar över alla ekonomifunktioner på huvudkontoret i Malmö. Tillbaka i Helsingborg har jag sett bolaget växa starkt samtidigt som man lyckats behålla sin själ. Varje individ är viktig för Prenad och utan människorna är företaget inget värt. Det lärde mig den tidigare VDn Bengt Nilsson.

Under tre månader har Kerstin vid sin sida haft sin efterträdare Helena. De kompletterar varandra bra och uttrycker skämtsamt att de nästan växt ihop.

Tjänsten och kulturen lockade Helena

Helena, som headhuntades till tjänsten som controller, lockades både av utmaningen som jobbet erbjuder och av kulturen på Prenad. Med seriösa effektiva möten och härliga skratt i korridoren däremellan upplever hon att man har ett hjärta för människorna i verksamheten.

– Att få ha roligt på jobbet är viktigt och ett sätt att nå fram till människorna i hela organisationen, förklarar Helena. Här är ingen dag den andra lik. Endast ett par dagar per månad sitter man vid sitt skrivbord och analyserar siffror. Resten av tiden är man ute på avdelningarna som är som varsin egen liten firma. Man stöttar dem med högt och lågt inom ekonomi, att förbättra olika processer och kassaflöden.

Utifrån sitt perspektiv kommer Helena att förvalta och utveckla det som finns och hon vill vara en god ambassadör för att alla ska förstå hur viktig ekonomin är i företaget. På det sättet kan hon bidra till att lyckosamt ta Prenad in i framtiden.

Kerstins erfarenhet tas tillvara i höst

Även om Kerstin nu säger upp sig från sin nuvarande tjänst som controller kommer hon, efter att ha njutit av sommaren, återvända till organisationen. Hon kommer att jobba på timmar med olika uppdrag inom organisationen, där Kerstins gedigna erfarenhet och kompetens kan komma till nytta.

Tack till Kerstin för att du skapat ordning och reda så att Prenad alltid har koll på det ekonomiska läget i alla led! Och välkommen Helena som redan hunnit bli en uppskattad medarbetare!