Pensionsavgång

Vår kollega Christer Holmberg firade valborgsafton med att lämna sin anställning hos oss för att i stället njuta ålders frihet med pension.
Christer har jobbat lite mer än ett år över tiden så pensionen är honom väl unnat.
Han anställdes hos Prenad i Helsingborg i samband med att vi fick ett stort avtal mot Helsingborgs stad där vi ingick avtal om anläggarskötsel av stadens i princip alla brand- och utrymningslarmanläggningar. I det inledande skedet av avtalet var han oss till stor hjälp med dels sin fackkunskap inom området brand- utrymning och genom stor kännedom om stadens alla anläggningar.
Med Christers kompetens har vi samlat en brandgrupp med 5 drifttekniker som idag servar inte bara stadens anläggningar utan även många privatföretags anläggningar.
Vi tackar Christer för gott samarbete och önskar honom all lycka i sin nya fritid, som han troligen till stor del kommer att tillbringa på sin älskade motorcykel.