Passersystem För HFAB

 


Prenad Halmstad har fått uppdrag av HFAB att installera passersystem i 3 hyresrättsområde (24 fastigheter) som ska vara färdigt våren 2019.