Ny grundskola i Klippan, åk F-9

Vi har fått förtroendet från Henrik Andersson Bygg AB att uppföra ny grundskola i Klippans kommun. Skolan är planerad för upp till 630 elever.

Projekteringen påbörjades jan -19 och produktionen startar prel. i okt -19.

Färdigställandet förväntas mar/apr-21

Vår kontakt på Prenad är Thomas Ållemark