Välkommen till Prenad Malmö

Här är Mattias Norlander Regionchef.

Prenad huserar på Cypressvägen 21.

För kontaktuppgifter se nedan.

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö