Skip to main content

Välkommen till Prenad Lund

Här finns flera avdelningar där Andreas Nilsson är Avdelningschef El, Johan Zander, Avdelningschef VS och serviceledare  Säkerhet är Per-Eric Thisell ansvarig!

Prenad huserar på Hedvig Möllers gata 8a.

För kontaktuppgifter se nedan.


AvdelningschefSäkerhet / Larm / Tele / Data


Värme och sanitet


Administratör/Ekonomi

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.