LSS-boende, Oskarström

Prenad EL Halmstad har fått uppdraget av EXTEA Bygg att utföra el installationerna vid bygge av ett LSS-boende i Oskarström.

Bygget planeras stå färdigt i September 2019.