Lindab Arena

PRENAD/EEAB-EL i Ängelholm har fått förtroendet ut utföra de elektriska installationerna när Lindab Arena bygger nytt gym, nya loger och ny mediakub samt ombyggnad av TV-brygga.

Beställare är Arenabolaget.