Skip to main content

Lina har ett driv att alltid komma framåt

Lina Henriksdotter Langer har ett starkt driv att ständigt komma framåt. I rollen som verksamhetsutvecklare är hon en viktig resurs inom kvalitets- och miljöfrågor.

Det var för snart två år sedan som Lina blev headhuntad av Bravida för tjänsten som verksamhetsutvecklare. En tjänst som delas mellan Region Prenad, Region Malmö och Bravida. Hon har en gedigen utbildning med både högskoleexamen som miljövetare och yrkesutbildning som energispecialist för fastigheter. Med en bakgrund och erfarenhet från en mindre organisation där hon hade operativa ansvar kan Lina nu tryggt stödja och vara en resurs för andra.

Varierade arbetsdagar

En arbetsdag kan innehålla allt från att stötta en projektledare i ett fältverktyg till internrevisioner med stickprov för att se att man följer uppsatta processer och gör allt som man säger att man ska göra. Vid behov utbildar Lina i olika kvalitetssystem som ledningsprocesser, produktionskalkyler och tidsplaner. Just nu är det mycket arbete med att implementera ett nytt CRM-system som påbörjats inom Region Malmö och till hösten kommer till Region Prenad. Det händer också att Lina kallas in för att stötta i arbetsmiljöfrågor och utredningar om det skett en olycka.

Till Lina kommer många frågor om regelverk och lagstiftning inom bygg, avfall och arbetsmiljö. Hon fungerar som ett uppslagsverk och kan ofta svara direkt, men är också snabb att ta reda på svaren hon inte känner till. Genom att dela sin kunskap behöver inte alla sätta sig in i allt, och Lina ser varje sådant tillfälle som en möjlighet att lära sig något nytt och utvecklas i sin roll.

Yrkesstolthet på Prenad

För Lina är glaset är alltid halvfullt, aldrig halvtomt. Hon har en positiv inställning och vill lösa problem åt andra – eller helst visa hur de själva kan lösa dem. Hon är en samarbetsvillig person som ogillar att vänta på saker och mest av allt vill se att man ständigt kommer framåt. I allt hon gör bidrar hon till att gruppen fungerar som en sammanhållande enhet och ser till att alla kollegor får uppmärksamhet.

”Prenad känns väldigt starka i sitt arbetsgivarvarumärke. Som medarbetare identifierar man sig med Prenad. Alla är engagerade och uttrycker en yrkesstolthet,” berättar Lina. ”Jag har blivit väl omhändertagen av alla. Flertalet har jobbat här länge och med bra möjligheter att utvecklas inom företaget har många också fått göra karriär.”

Lina känner att hon under sin tid inom bolaget har kompletterat gruppen av verksamhetsutvecklare väl. Dels med sin miljöbakgrund, dels med vad många kanske inte känner till – Lina har en gedigen bakgrund som rimmar väl med verksamheten då hon förstår det tekniska och vet vad de pratar om. I teorin skulle Lina kunna fixa både dimensionera ett ventilationssystem eller göra en energiberäkning om det kniper.

Att kunna kommunicera är viktigt

”Det folk kanske inte vet om mig är att jag är en språknörd ut i fingerspetsarna. I min roll är det viktigt att tänka på hur man använder orden och anpassar sitt språk för att nå fram. Kunna säga samma sak fast på många olika sätt,” förklarar Lina. ”Att kunna kommunicera med människor med olika nyanser i vårt språk, eller på andra språk är också en stark drivkraft för mig.”

Lina är en uppskattad medarbetare som blivit en viktig kugge inom Bravida och Prenad. Hennes personlighet och expertis bidrar till att ta oss in i framtiden på ett säkert sätt.