Lidl i Åstorp

För RO-gruppen utför Prenad Klippan VS en om- och tillbyggnad av Lidlbutik i Åstorp.

Projektet startade nov -17 och beräknas vara färdigt jun -18.

Projektets ordervärde är ca 500.000:-