Skip to main content

Läs mer om Prenad i Dagens bygg & fastighet!

Dagens Bygg & Fastighet har uppmärksammat våra minimässor i Helsingborg och Landskrona vilket resulterat i en fin artikel. Här hittar du artikeln i större format. Där vi under två dagar fokuserat på säkerhet och en möjlighet att få visa upp oss för flera nya, gamla och potentiella kunder.