Välkommen till Prenad Landskrona

Här är Mats Cedervall avdelningschef.

Filialchef för Automation är Mikael Persson och på Lås är det Peter Lindström som är projektledare.

Prenad huserar på Lodjursgatan 8.

För kontaktuppgifter se nedan.Lås


Automation

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern