Välkommen till Prenad Landskrona

Här är Mats Cedervall avdelningschef.

Filialchef för Automation är Mikael Persson och projektledare för Säkerhet är Peter Lindström.

Prenad huserar på Lodjursgatan 8.

För kontaktuppgifter se nedan.Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö