Skip to main content

Kyla – rätt temperatur, hela tiden

Till och med i ett svalt land som Sverige behövs kylanläggningar. Livsmedel behöver förvaras i rätt temperatur, datahallar måste hindras från överhettning och isbanor ska hållas frusna. Allt detta måste fungera utan avbrott – och gärna med så liten energiförbrukning som möjligt.

Installation

Prenad erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystemen på marknaden. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och ammoniak samt anläggningar med traditionella köldmedium. Vid behov hjälper vi dig med alla steg fram till färdig anläggning. När vi föreslår och installerar ett kylsystem strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan.

Service och modernisering

Med ett regelbundet underhåll håller du kylanläggningen driftsäker på bästa sätt. Vi utför service på de flesta kylanläggningar, oberoende av fabrikat. Dessutom kan vi ta ansvar för larmfunktioner i anläggningen – på många orter erbjuder vi kunder att teckna jouravtal. Kontakta din lokala avdelning för mer information.

De flesta kylanläggningar kan effektiviseras, speciellt om servicen är eftersatt. Vanliga åtgärder kan vara att rengöra värmeväxlarytor, byta kompressorer och justera fyllnadsgrad i systemet.  Vi hjälper även till att minska energiförbrukningen genom att förbättra anläggningens driftstrategi. Till exempel genererar kylanläggningar alltid värme. Varför inte återanvända värmen och spara energi?

Våra tjänster

  • Industrikyla

  • Livsmedelskyla

  • Komfortkyla

  • Ishallar

  • Datahallar

  • Infrysning

  • Fryshus

  • Energioptimering

Kontakta oss

Prenad erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystem på marknaden. Kontakta oss så berättar vi mer!