Välkommen till Prenad Kristianstad

Här är David Carnstam avdelningschef El Bravida och Avdelningschef VS Friedrich Eberhardt samt Avdelningschef för Tvättstugeservice är Peter Åkergren och projektledare för säkerhet är Jens Bengtsson.

Prenad huserar på Tegelbruksvägen 16.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Värme och sanitet

  • Serviceledare

Vitvaror / Tvättstugeservice


Administratör

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern