Skip to main content

Prenad Kristianstad

Avdelningschef el Bravida – Jens Bondesson
Avdelningschef tvättstugeservice – Johan Johnsson
Projektledare säkerhet – Johan Balsberg

Lokala kontor ger starka och långsiktiga relationer

Vi på Prenad tror på att närhet skapar starka och långsiktiga relationer. Trots de korta avstånden i Skåneregionen har vi därför valt att behålla våra lokala kontor för att alltid finnas nära våra kunder. Detta gör att vi har stor lokalkännedom och förutsättningar för långsiktiga relationer mellan kunder och personal. De korta avstånden gör också att vi inte har några tydliga gränser för kontorens geografiska arbetsområden utan personal från alla kontor kan verka över hela regionen beroende på kontorens belastning eller specialkompetenser.


El

Avdelningschef
Projektledare
Hans Franzén

Daniel Gaete

Anbudsförfrågningar
Christer Persson
Per Ola Eriksson

Thord Bagan

Serviceledare, säkerhet
Johan Balsberg


Administratör
Susanne Svärd

Värme och sanitet

Avdelningschef

Serviceledare


Administratör

Vitvaror / Tvättstugeservice

Avdelningschef
Johan Johnsson

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.