Välkommen till Prenad Kristianstad

Här är David Carnstam avdelningschef El Bravida, Friedrich Eberhardt avdelningschef VS , Johan Johnsson avdelningschef Tvättstugeservice och Jens Bengtsson projektledare för säkerhet.

Prenad huserar på Tegelbruksvägen 16.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Värme och sanitet


Vitvaror / Tvättstugeservice


Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö