Skip to main content

Kraft

Dagens samhälle är beroende av el för att fungera. Hemmet, butikerna, arbetsplatsen och kollektivtrafiken behöver alla el för att gå runt. På Prenad har vi stor kompetens inom just detta och erbjuder tjänster i hela elkraftsnätet.

Vi tar fram effektiva lösningar

För att vi ska kunna titta på tv, laga mat eller ladda telefonen krävs elektricitet. Idag finns det dessutom ett växande behov av el för elektrifiering av bilar och övrig infrastruktur. Den växande efterfrågan på digitala lösningar och pågående utbyggnad av effektiv infrastruktur innebär att kraftinstallationer till elanläggningar måste fungera felfritt. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att ta fram effektiva lösningar.

Energieffektivisering för minskade kostnader

Vi arbetar med pålitliga och beprövade lösningar. Tekniken är dock under ständig utveckling och vi håller oss uppdaterade med den senaste tekniken. Med hjälp av våra experter lär vi oss av varandra och kan utvecklas inom området. Vi använder oss av digitala verktyg för att samla in data i realtid och får snabbt koll på eventuella brister i anläggningen. 

En viktigt del av elförsörjningen är transformatorstationer, dessa är kopplade till ett ställverk som fördelar elströmmen. För att minska energiförbrukningen är det viktigt att de underhålls och optimeras. Varje transformator är en byggsten i vårt samhälle, en del av något större.

På Prenad hjälper vi dig att energieffektivisera din anläggning och därmed minska dina kostnader och utsläpp. Vi erbjuder kraftservice som du kan lita på. Att arbeta med högspänning är både svårhanterligt och farligt, låt därför våra experter ta hand om servicearbetet. Det minskar risken för driftstopp och olyckor. 

Våra tjänster

  • Installation av elanläggningar

  • Konstruktion av kraftstationer

  • Högspänningsledningar för exempelvis vindkraft, järnväg och gatubelysning

  • Byggnation av transformatorstationer

  • Drift och underhåll av kraftstationer

  • Drift och underhåll av elnät

Kontakta oss

Kontakta oss med frågor kring kraft så hjälper vi dig vidare.