Skip to main content

Bravida Prenad AB

Du kan nå oss via våra regionkontor eller respektive lokalkontor. Här finns också alla kontaktuppgifter till de ansvariga experter som är närmast dig. Kontakta oss!

Organisationsnummer

55 64 54-1315

Faktureringsadress

Bravida Prenad AB

Org.nr: 556454-1315

GLN: 7365564541318

Peppol-ID: 0007:5564541315

Operatör: InExchange

Vänligen observera att PDF-fakturor endast tas emot i undantagsfall.

    [sourceurl thesource]

    Välkommen att kontakta ditt lokala Prenadkontor