Välkommen till Prenad Klippan

Här är Andreas Byrlén Serviceledare på EL och Andreas Johansson Servicechef på VS och Peter Åkergren Avdelningschef för tvättstugeservice

Prenad huserar på Värmevägen 2.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Värme och sanitet

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern