Skip to main content

Välkommen till Prenad Klippan

Här är Andreas Byrlén Serviceledare på EL, Andreas Johansson Servicechef på VS och Johan Johnsson Avdelningschef för tvättstugeservice

Prenad huserar på Värmevägen 2.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Värme och sanitet


Vitvaror / Tvättstugeservice

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.