Välkommen till Prenad Karlstad

Här är Ulf Hagelin Avdelningschef EL.

Prenad huserar på Lantvärnsgatan 10.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Värme och sanitet


Ventilation


Administratör

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern