Julivallen Höganäs

För BAB Byggtjänst uppför Prenad Perstorp nybyggnad av 29 radhus i 6 huskroppar. Radhusen har en area (boa) om 112,5 kvm. Var: Månstorps- och Atom Egonsgata.Projektet påbörjades i februari 2018 och de skall stå färdiga i april 2019.

Kontaktperson hos oss är Thomas Ållemark

Ordervärde ca 2,4 milj.

Baksida

Kök

Badrum