Välkommen till Prenad Hörby

Serviceledare är Jonas Ovesson.

Prenad huserar på Filaregatan 5.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Administratör/Ekonomi

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö