Välkommen till Prenad Hörby

Här är Lars Olofsson filialchef. Serviceledare är Jonas Ovesson.

Prenad huserar på Filaregatan 5.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Administratör

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern