Välkommen till Prenad Höör

Här är Sabina Björk serviceledare

Prenad huserar på Terminalvägen 2.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Säkerhet


Administratör

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern