Välkommen till Prenad Höör

Här är Sabina Björk serviceledare

Prenad huserar på Terminalvägen 2.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Säkerhet


Administratör/Ekonomi

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö