Välkommen till Prenad Höganäs

Här är Mikael Roslund Filialchef EL och Patrik Andersson Servicechef VS.

Prenad huserar på Brännerigatan 1a.

För kontaktuppgifter se nedan.Värme och sanitet


Administratör/Ekonomi

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö