Välkommen till Prenad Hässleholm

Här är Friedrich Eberhardt avdelningschef för VS på Bravida och Serviceledare EL är Niclas Bohman.

Prenad huserar på Ängdalavägen 16.

För kontaktuppgifter se nedan.Värme och sanitet


Administratör/Ekonomi

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö