Skip to main content

Välkommen till Prenad Hässleholm

Här är Oscar Eliasson serviceledare för El.

Prenad huserar på Ängdalavägen 16.

För kontaktuppgifter se nedan.Värme och sanitet

  • Avdelningschef

Administratör/Ekonomi

  • VS –

    El –

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.