Skip to main content

Välkommen till Prenad Halmstad

Här är Daniel Fredriksson Tf Avdelningschef.

Prenad huserar på Rörkullsgatan 4c på Söndrums industriområde.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Värme och sanitet


Administratör/Ekonomi

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.