Välkommen till Prenad Halmstad

Här är Viktor Emanuelsson Avdelningschef.

Servicechef är Daniel Fredriksson.

Prenad huserar på Rörkullsgatan 4c på Söndrums industriområde.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Värme och sanitet


Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern