Välkommen till Prenad Halmstad

Här är Viktor Emanuelsson Avdelningschef.

Servicechef är Daniel Fredriksson.

Prenad huserar på Rörkullsgatan 4c på Söndrums industriområde.

För kontaktuppgifter se nedan.


El


Värme och sanitet


Administratör/Ekonomi

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö