Välkommen till Prenad Eslöv

Här är Lars Månsson avdelningschef.

Prenad huserar på Per Håkanssons väg 36.

För kontaktuppgifter se nedan.


Avdelningschef


El


Administratör/Ekonomi

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö