Välkommen till Prenad Eslöv

Här är Lars Månsson avdelningschef.

Prenad huserar på Ringsjövägen 21.

För kontaktuppgifter se nedan.


Avdelningschef


El


Administratör

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern