Skip to main content

Energioptimering

Hur välfungerande din verksamhet än är finns det alltid möjlighet att kunna spara mer pengar. Låt oss ta fram förslag på lösningar och hjälpa dig att se över din energikonsumtion. Genom att energioptimera din verksamhet gör du en insats för dig och miljön.  

Kartläggning över er energikonsumtion

Det är inte ovanligt att vi ser droppande kranar, smutsiga rör eller felinställda anläggningar i olika verksamheter. Problemet är ofta en bristande översyn eller fel som inte åtgärdas i tid. På Prenad ser vi alltid möjligheterna till förbättring och hjälper dig med energikartläggning och installering av exempelvis ventilation. Att energioptimera är ett proaktivt arbete och behöver därför ses över kontinuerligt. 

Vi kartlägger din verksamhets energikonsumtion och ser över hur mycket vatten och värme som går åt genom energideklarationen. Detta ger oss en tydlig bild över snittförbrukningen och eventuella avvikelser. På så sätt kan ni fatta genomtänkta beslut. Vi hjälper också till med besiktningar enligt praxis och använder viktig mätutrustning och gedigna analysmetoder. 

En energioptimerad verksamhet

För att bli en mer energioptimerad verksamhet görs en status- och energidiagnos som ett första steg i processen. Vid avslutad analys får du ta del av vår rapport och kan följa tidslinjen över föreslagna förbättringar. Vissa brister är lätta att åtgärda, såsom att justera temperaturer eller rengöring. Andra kräver en större insats och kan exempelvis innebära byte av ventilationssystem. Vi är alltid transparenta med förväntade kostnader så att du kan vara delaktig i vårt arbete framåt.

De kunder som vill ha kontinuitet genom processen väljer ofta att göra en energi- och underhållsplan tillsammans med oss. I den ingår oftast även ett driftavtal vilket gör att utgifterna hålls ner och du kan fokusera på annat inom verksamheten. 

Våra tjänster

  • Energioptimering

  • Status och energidiagnos

  • OVK-belastning

  • Löpande energistatistik och uppföljning

  • Energideklarationer

  • Energikartläggning av stora företag

  • Driftsentreprenad

Kontakta oss

Kontakta oss med frågor kring energioptimering så hjälper vi dig vidare.

    [sourceurl thesource]