Skip to main content

Lång och gedigen erfarenhet av elinstallationer och elservice 

Prenad har lång och gedigen erfarenhet av elinstallationer och elservice – från den vanliga vägguttaget till komplexa system i bostäder, kontor, industrier och små och stora anläggningar. Energieffektiva lösningar, säker drift och smidig lättillgänglig service är våra stöttepelare. Vi projekterar, designar, installerar och underhåller allt från smått till stort.

Prenad ger högsta kvalitet oavsett uppdragets omfattning. Den lokala anknytningen via våra kontor i Skåne och Halmstad ger dig som kund extra trygghet. Prenad finns alltid nära. Och vi kan våra saker.

El – smarta lösningar och ökad driftsäkerhet

I vårt moderna samhälle blir vi allt mer beroende av el – detta samtidigt som det blir allt viktigare att minimera elförbrukningen. Därför är det bra att tänka ett extra steg när man ändå ser över sina elinstallationer. Kontakta oss gärna tidigt i processen – då kan vi hjälpa dig att skapa ellösningar som är både kostnadseffektiva, mer driftsäkra och bättre för miljön!

Elinstallationer

På Prenad har vi elektriker inom många olika kompetensområden och vi kan därför hjälpa till med alla typer av elinstallationer, både stora som små. Oavsett om det gäller kontor, bostäder, sjukhus, industrier eller stora infrastrukturprojekt så kan du lita på vår kompetens. Vi installerar ellösningar både i befintliga fastigheter och i nybyggnationer.

Elservice och elentreprenad

Genom en regelbunden service av dina elinstallationer kan du undvika både avbrott och andra otrevliga överraskningar. Prenad går igenom centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar, och kontrollerar fastighetens elstandard. Ofta är felen i elinstallationer dolda och riskerna går därför inte alltid att upptäcka med ögonen. Gamla eller felaktiga elanläggningar är en stor brandrisk och kan dessutom orsaka stora kostnader i form av hög elförbrukning eller avbrott.

Vi ser över energianvändningen och föreslår besparingar. När vi trimmar, finjusterar och får allt att fungera kan besparingarna bli stora.

Våra tjänster

 • Elinstallationer

 • Tele, data och fiber

 • Högspänning

 • Ställverk / reservkraft

 • Termografering

 • Larm- och säkerhetssystem

 • Industriinstallationer

 • Styr och övervakning

 • Energioptimering

Kontakta oss

Vi hjälper till med allt inom elinstallationer och elservice – från den vanliga vägguttaget till komplexa system i bostäder, kontor, industrier och små och stora anläggningar.

  [sourceurl thesource]