El i Thulins trädgård – Ängelholm

EEAB-EL/Prenad AB i Ängelholm och VS/Prenad i Helsingborg har fått förtroendet att utföra de elektriska installationerna åt kvarteret Tegelbruket i Thulins Trädgård i Ängelholm – mitt i centrum.

Det rör sig om nybyggnation av 58 bostadsrättslägenheter i två huskroppar på åtta respektive tio våningar, och beställare är MTA Bygg och Anläggning. Byggtiden beräknas vara slut i december 2017.