El i Åstorpsbostäder

Prenad sköter elinstallationerna i bostadsrättsföreningen Backsippan i Åstorp där BAB Byggtjänst AB bygger två bostadshus i åtta våningar med sammanlagt 62 lägenheter. Entreprenaden utförs av Prenad i Perstorp och startar i september 2016.